Activities

Bezpieczeństwo

Pneumatyczne urządzenia rozrywkowe, zwane powszechnie dmuchańcami, od dawna
uchodzą za bardzo bezpieczne. Z samej natury urządzenia nie wynikają zagrożenia. Ściany
boczne, powierzchnie ślizgowe czy poduszka do skakania są elastyczne, upadek na taką
powierzchnię nie powoduje urazów. Bezpieczna eksploatacja dmuchańców możliwa jest przy przestrzeganiu zasad organizacji i
bezpieczeństwa zabawy, dmuchaniec musi być wykonany wg. właściwej technologii z
użyciem materiałów o wymaganych parametrach technicznych oraz eksploatowany przy
wietrze nie przekraczającym 4° w skali Beauforta.